Bredgade 155 Hurup

Ejendommen Bredgade 155 Hurup er til salg.  Kontantpris   kun 510.000 kr

Årlig lejeindtægt p.t. 97.600 kr  +indtægt ved  et- værelses lejlighed mod gaden. Denne er ikke udlejet i øjeblikket.

Ved ovennævnte pris vil der være en forrentning på ca 13 %

Salgsoplysninger vedr. BREDGADE 155,  7760 Hurup.

 Iflg BBR er bygningen opført i 1924. Det bebyggede areal udgør 146 m2. Der er ca 31 m2 kælder under bygningen. Ca 9 m2 af dette areal  er indrettet med bad og køkken til butikslejemålet, resten er depotrum.

Ejendommen indeholder 2 lejemål for beboelse samt butikslejemålet.

Stueplanslejlighed på 87 m2. 1.sals lejlighed på 90 m2 samt butik / 1-værelses lejlighed på ca 45 m2. Butikken er ved myndighederne godkendt som en 1-værelses lejlighed.

Ejendommen er løbende blevet renoveret. Alle vinduer og døre (undtagen mod gaden) er  af   plast. Nogle af disse er med alm. termoglas og andre er med energiglas. Der er indblæst hulmursgranulat i hulmuren.

Tagetagen er efterisoleret. Der skønnes at være ca 150-200 mm isolering overalt i tagetagen. Ejendommen opvarmes via billig fjernvarme.

Der er separate målere på el og vand. Der er monteret caloriemålere på radiatorerne, så varmeopgørelse laves p.t. af ekstern firma. Caloriemålerne kan fjernaflæses fra gaden.

Der er nyere køkken på 1.sal. Badeværelset på 1.sal blev totalrenoveret i 2012/13.

Samlet grundareal til ejendommen er 1045 m2.

Ejendommens matrikelnummer er 1 bæ. Der er nederst i haven mulighed for adgang til Rønnealle. Der foreligger en tinglyst deklaration for adgangsret til Rønnealle i grundens SV hjørne. Grunden kunne derfor evt. udstykkes, så der kunne opføres 2 rækkehuse nederst i haven. Der foreligger principiel accept fra Thisted Kommune til denne udstykning Denne del af grunden skønnes at have en værdi på omkring 100.000 kr. Beliggenhedsplan er vist med forslag til opførelse af 2 rækkehuse. 

Ejendomsværdi iflg sidste opgørelse 560.000 kr, heraf grundværdi 166.100 kr

Til ejendommen hører en garage, hvortil der er tinglyst adgang gennem smøgen mellem Bredgade 157-159. Indkørslen mellem Bredgade 155 og 157 tilhører nr 155.

Ønskes yderligere oplysninger, kontakt mig da venligst på  tlf 40982149    eller fl.nordentoft@gmail.com               Fl.Nordentoft

Stueplan tegning Bredgade 155

Plan tegning, 1.sal Bredgade 155

Beliggenhedsplan nr 155